srijeda, 23. studenoga 2022.

7. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine zakazana za petak, 25. studenog

Domovina net: Vijesti iz Slatine, Virovitičko-podravske županije, Slavonije i Baranje, te Lijepe naše; kontakt-dragutinfisli@gmail.com


Predsjednik Gradskog vijeća Grada Slatine Tomo Tomić sazvao je 7. sjednicu Gradskog vijeća koja će se održati u petak, 25. studenog 2022. godine s početkom u 17 sati u velikoj dvorani Hrvatskog doma u Slatini, u Ulici braće Radić 4.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

1. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Slatine održane 7. studenog 2022. godine,

2. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
a) Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije na području Grada Slatine,
b) Plana zaštite od požara za područje Grada Slatine,

3. Aktualni sat,

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Slatine,

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture (nerazvrstane ceste) javnim dobrom u općoj uporabi,

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o razrješenju i izboru predsjednika i članova Odbora za financije i Proračun,

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o razrješenju i izboru predsjednika i članova Odbora za prostorno uređenje, komunalno-stambene djelatnosti i zaštitu okoliša,

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o razrješenju i izboru predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti,

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o razrješenju i izboru članova Odbora za utvrđivanje prijedloga javnih priznanja,

10. Razmatranje Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Slatina za 2021. godinu,

11. Razmatranje Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Slatine za 2021. godinu,

12. Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Slatine za 2021. godinu,

13. Razmatranje Izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice Slatina za 2021. godinu,

14. Razmatranje Izvješća o radu Zavičajnog muzeja Slatina za 2021. godinu,

15. Razmatranje Izvješća o radu Gradske razvojne agencije Slatine za 2021. godinu,

16. Razmatranje Informacije o radu i problematici Gradskog društva Crvenog križa Slatina za 2021. godinu,

17. Razmatranje Izvješća o radu Zajednice športskih udruga Slatina za 2021. godinu,

18.Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Suncokret“ za pedagošku 2020./2021. godinu,

19. Razmatranje Informacije o radu i poslovanju Društva „Komrad“ d.o.o. Slatina za 2021. godinu,

20. Pitanja i prijedlozi.

Klikom na reklamu ispod pomažete kvalitetnijem radu Domovina neta. Hvala!
⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩